Shayx Abdulvaliy qorining tafsir darslari

Ustoz Abdulvaliy Ashuraliy o’g’li Andijoniyning Qur’on Karimga qilgan tafsir darslarini tinglang. Darslarda ustoz Abdulvaliy qori Qur’on oyatlarini sahih hadis va qadim ulamolarning tafsirlaridan kelib chiqib anglatadilar. Bundan tashqari, u kishi dars davomida oyatlardan kelib chiqadigan ibrat va saboqni tarixiy misollar keltirib, kundalik turmushimizga bog’lab tushuntirib beradilar.

Ushbu tafsir darslari Andijon jome’ masjidida Abdulvaliy qori imomlik qilgan paytlarda yozib olingan va shu kungacha o’quvchilari qo’lida saqlanib, butun dunyoga tarqalib kelmoqda. Quyidagi audio fayllar IslamNuri.com veb-saytidan olingan bo’lib, siz ham bu darslarni eshitib chiqqaningizdan so’ng, uning yanada kengroq tarqalishiga o’z hissangizni qo’shing. Ishlamaydigan linklar haqida bizga xabar berishingizni so’rab qolamiz.

Yuqoridagi ro’yhatda quyidagi suralarning tafsiri yo’q: Tavba, Ibrohim, Nahl, Isro, Kahf, Maryam, Toha, Anbiyo, Haj, Mu’minun, Nur, Furqon, Shuaro, Naml, Qasos, Ankabut, Rum, Luqmon, Sajda, Ahzob, Saba’, Fotir, Yosin, Soffat, Sod, Zumar, G’ofir, Fussilat, Sho’ro, Zuhruf, Duxon, Josiya, Ahqof, Muhammad, Fath, Hujurot, Qof, Zoriyot, Tur, Najm, Qamar, Rahmon, Voqea, Hadid, Mujodala, Hashr, Mumtahana, Sof, Jum’a, Munofiqun, Tag’obun, Taloq, Tahrim.

  • Zuho, Sharh, Tiyn suralari RAM | RA | MP3
  • Bayyina, Zalzala suralari RAM | RA | MP3
  • Fil, Quraysh, Mo’un suralari RAM | RA | MP3
  • Kavsar. Kofirun, Nasr, Masad, Ixlos suralari RAM | RA | MP3

Manba: IslamNuri.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: