Ramazon Qur’on oyidir

Muqobil: dorulislom, blip.tv
Tushirma: mp3

Ramazon oyi qur’on oyidur. Maruza Qur’on fazilatini, uning hidoyatga yo’llovchiligini bayon qiladi va bunga salaflarimiz hayotidan ba’zi misollarni keltirib ularning Qur’onga bo’lgan munosabatlaridan lavhalar keltiradi.

Рамазон ойи қуръон ойидур. Маърўза қуръон фазилатини, унинг ҳидоятга йўлловчилигини баён қилади ва бунга салафларимиз ҳаётидан баъзи мисолларни келтириб уларнинг қуръонга бўлган муносабатларидан лавҳалар келтиради.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: