G’ariblik va g’ariblar haqida juma xutbasi

Islom g’ariblik bilan: cho’lu biyobondagi bitta payg’ambarning oddiy da’vati va unga ergashgan kambag’al oddiy kishilarning harakati bilan boshlandi. Keyin Islom butun dunyoga tarqaldi. Butun-butun shaharlar, mamlakatlar Islomni qabul qildilar, Islom butun dunyo diniga aylandi. Ammo Islom oxirida yana g’ariblikka ketadi. Islom yana g’arib bo’lib qoladi.

Haqiqiy g’ariblik nima? Haqiqiy g’ariblar kimlar? Shayx Muhammad Rafiq qori Kamoliddin o’g’lining shu to’g’risida bergan juma xutbalarini tomosha qiling.


Video-ma’ruzani tomosha qilish uchun rasmning ustiga bosing.

Muqobil manzillar: Blip.tv, Veoh

Download saqlab olish: MP4 (577 MB)WMV (450MB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: